Upload Photos
Yes No
Logo script
Imgur Flickr Imageshack Picasa Postimage
Hãy click vào đây xem hướng dẫn nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng công cụ upload ảnh này!
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Bạn có thể chọn nhiều server upload ảnh, bạn nên chọn Imgur hay Flickr.
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Follow me on Facebook