Xây dựng một kế hoạch Marketing Online

Thảo luận trong 'Marketing Khác' bắt đầu bởi ngoclee, 6/7/18.

 1. a. Lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện:

  - Mục tiêu gia tăng doanh thu hay mục tiêu đẩy mạnh tăng độ phủ thương hiệu.

  - Thời gian triển khai, các giai đoạn thực hiện, mục tiêu cho từng giai đoạn cần đạt được (Có tiêu chí đánh giá cụ thể)

  - Lên kế hoạch chi tiết cho các nguồn lực nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính cho quá trình thực thiện

  b. Khảo sát hiện trạng

  - Xu hướng, xu thế về sản phẩm và dịch vụ trên internet.

  (Công cụ: Google trends; Google keyword planner...)

  - Mức độ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp (Công cụ: Google Instant; SERP - Search Engine Report Page)

  - Khảo sát hệ thống Online hiện tại có đủ đáp ứng mục tiêu đề ra (Công cụ: Ahrefs; Alexa; Woorank...)

  c. Phân tích và Thiết kế

  - Phân tích các thành phần cần xây dựng cho hệ thống dựa vào thực trạng và nguồn lực triển khai

  - Lựa chọn các kênh online triển khai theo giai đoạn.
  - Phác thảo mô hình hệ thống Marketing Online
  - Đề xuất các phương án tối ưu trong quá trình thực

  d. Triển khai hệ thống và đánh giá

  - Triển khai hệ thống theo mô tả, bám sát kế hoạch thực hiện

  - Đánh giá quá trình thực hiện theo từng giai đoạn và theo tổng thể, đối chiếu với mục tiêu, tiêu chí ban đầu.
  - Xác định các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp khắc phục.
 2. ngoclee

  ngoclee

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  a. Lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện:

  - Mục tiêu gia tăng doanh thu hay mục tiêu đẩy mạnh tăng độ phủ thương hiệu.

  - Thời gian triển khai, các giai đoạn thực hiện, mục tiêu cho từng giai đoạn cần đạt được (Có tiêu chí đánh giá cụ thể)

  - Lên kế hoạch chi tiết cho các nguồn lực nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính cho quá trình thực thiện

  b. Khảo sát hiện trạng

  - Xu hướng, xu thế về sản phẩm và dịch vụ trên internet.

  (Công cụ: Google trends; Google keyword planner...)

  - Mức độ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp (Công cụ: Google Instant; SERP - Search Engine Report Page)

  - Khảo sát hệ thống Online hiện tại có đủ đáp ứng mục tiêu đề ra (Công cụ: Ahrefs; Alexa; Woorank...)

  c. Phân tích và Thiết kế

  - Phân tích các thành phần cần xây dựng cho hệ thống dựa vào thực trạng và nguồn lực triển khai

  - Lựa chọn các kênh online triển khai theo giai đoạn.
  - Phác thảo mô hình hệ thống Marketing Online
  - Đề xuất các phương án tối ưu trong quá trình thực

  d. Triển khai hệ thống và đánh giá

  - Triển khai hệ thống theo mô tả, bám sát kế hoạch thực hiện

  - Đánh giá quá trình thực hiện theo từng giai đoạn và theo tổng thể, đối chiếu với mục tiêu, tiêu chí ban đầu.
  - Xác định các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp khắc phục.

  Xem thêm một số ví dụ về marketing online:

  Bán hàng: https://muahangmoi.com/

Chia sẻ trang này