Viết chương trình PHP CURL đầu tiên

Thảo luận trong 'Lập Trình PHP' bắt đầu bởi lebichvan888, 22/9/15.

 1. Như các bạn biết CURL là một chương trình, một thư viện được tích hợp trong PHP với mục đích là truyền dữ liệu dưới dạng protocols nên nó được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Ví dụ bạn viết chương trình đăng nhập tự động vào Google bằng cách sử dụng code PHP thì thông thường chúng ta sử dụng thư viện fsockopen, nhưng từ khi CURL ra đời thì người ta lại chọn CURL. Việc tìm hiểu CURL cũng rất đơn giản, quan trọng là bạn đang giải quyết bài toán nào mà từ đó có cách sử dụng hợp lý.

  Trong loạt serie CURL này chúng ta sẽ tìm hiểu CURL căn bản từ a -> z và đi từng phần một nên nó sẽ hơi dài dòng. Bài đầu tiên này chúng ta sẽ viết một chương trình CURL đầu tiên nhé.

  1. Viết chương trình PHP CURL đầu tiên
  Trước tiên bạn tạo một file index.php với nội dung như sau:
  Mã:
  // Tạo mới một CURL
  $ch = curl_init();
  
  // Cấu hình cho CURL
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://freetuts.net/");
  
  // Thực thi CURL
  curl_exec($ch);
  
  // Ngắt CURL, giải phóng
  curl_close($ch);
  
  Chạy lên các bạn thấy giao diện chính là website học lập trình online freetuts.net. Quay lại trong ví dụ thì bạn để ý khi thực hiện một ứng dụng CURL thường có ba bước.
  • Bước 1: Khởi tạo CURL
  • Bước 2: Cấu hình thông số cho CURL
  • Bước 3: Thực thi CURL
  • Bước 4: Ngắt CURL, giải phóng dữ liệu
  Như vậy chúng ta có 4 bước căn bản, tuy nhiên vẫn có những bài toán chúng ta không tuân theo quy tắc này.

  Trong phần cấu hình:
  Mã:
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://freetuts.net/");
  
  Chúng ta chú ý rằng hàm curl_setopt sẽ có ba tham số:
  • 1 là đối tượng CURL,
  • 2 là tên cấu hình và
  • 3 là giá trị.
  Hằng số CURLOPT_URL chính là URL muốn xử lý, ở đây tôi nhập domainfreetuts.net, tất cả các cấu hình đều sẽ có tên bắt đầu bằngCURLOPT_TENCAUHINH.

  2. Lời kết
  Bài đầu Serie mang tính chất giới thiệu thôi, các bài sau sẽ khốc liệt hơn nhiều :D Nhưng các bạn yên tâm nhé, xong serie này đảm bảo các bạn đủ kiến thức để làm mọi thứ liên quan đến CURL như lấy ảnh từ website khác, submit form bằng CURL, ... Chúc bạn học tốt!

  Nguồn: freetuts.net

Chia sẻ trang này