Chia sẻ Cách khai báo hàm md5 trong vb.net

Thảo luận trong 'Lập Trình ASP.NET ( C++ , C# ... )' bắt đầu bởi caothanhliem, 29/9/15.

 1. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể mã hóa 1 dữ liệu khi truyền vào và cách mã hóa mà mình muốn giới thiệu là cách mã hóa md5 rất phổ biến nhưng sự khác nhau là cái mà hôm nay mình muốn truyền tải đến các bạn, ngoài việc mà chúng ta mã hóa chúng ta còn có 1 chuỗi để biến chuối mà chúng ta mã hóa về lại chuỗi định dạng ban đầu.
  Để sử dụng hàm mã hóa md5 chúng ta sử dụng 2 thư viện đó là:
  Mã:
  Imports System.Security.Cryptography
  Imports System.Text
  
  Tiếp theo là chúng ta khởi tạo 2 đối tượng mới trong trong hàm Public Class Hashmd5, cái Hashmd5 là lớp mà tôi tạo ra để khi chúng ta cần xài thì chúng ta gọi lại lớp này để sử dụng tính năng mã hóa md5 nhé các bạn.
  Mã:
  Dim Des As New TripleDESCryptoServiceProvider
  Dim Md5 As New MD5CryptoServiceProvider
  Sau đó tôi tiến hành viết 3 hàm Function MD5, Function Encrypt, Function Decrypt.
  • Thì chức năng của hàm Function MD5 để làm gì, tính năng của nó là dùng để khai báo biến string hứng dữ liệu mà tí nữa chúng ta đã mã hóa ra thành công nhé các bạn.
  Mã:
  Function HashMd5(value As String) As Byte()
      Return Md5.ComputeHash(ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(value))
    End Function
  • Hàm Function Encrypt là hãm dùng để chúng ta mã hóa dự liệu từ một chuỗi có nghĩa thành 1 chuỗi không có nghĩa và sẽ có 1 biến key để giúp việc mã hóa trở nên an toàn hơn (Ví dụ: caothanhliem --> sau khi mã hóa nó sẽ thành 04xwsefax00--,daer91)
  Mã:
  Function Encrypt(stringinput As String, key As String) As String
      Des.Key = HashMd5(key)
      Des.Mode = CipherMode.ECB
      Dim buffers As Byte() = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stringinput)
      Return Convert.ToBase64String(Des.CreateEncryptor().TransformFinalBlock(buffers, 0, buffers.Length))
    End Function
  
  • Còn hàm Function Decrypt là hàm dùng đễ mã hóa dữ liệu ngược lại và ở mỗi cách mã hóa tôi có dùng 1 biến là key để khi các bạn cần mã hóa ngược lại thì chúng ta thả cái key đó vào nó sẽ mã hóa ngược lại cho chúng ta hen.
  Mã:
    Function Decrypt(EncryptedString As String, Key As String) As String
      Des.Key = HashMd5(Key)
      Des.Mode = CipherMode.ECB
      Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(EncryptedString)
      Return ASCIIEncoding.ASCII.GetString(Des.CreateDecryptor().TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
    End Function
  
  Hi vọng sau đoạn code trình bày phía trên sẽ giúp ích cho các bạn trong lập trình nhé.
  Nếu có đi ngang qua thì like cho mình 1 phát nếu cần thì mình sẽ hỗ trợ bằng video giúp các bạn có thể học tập tốt hơn nữa.
 2. aspnetit007

  aspnetit007

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  hồi đó cũng theo cái ASP này, theo được vài tháng thấy k ổn chuyển qua SEO giờ nghỉ lại tiếc quá cat19
 3. hakuyosha

  hakuyosha

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  hihi, sao tiếc rứa
 4. LEXUAN

  LEXUAN New Member Mem tích cực

  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Bạn ơi mình làm theo C# được không? hay bạn hướng dẫn cho mình cách làm bên C# với

Chia sẻ trang này